Dansk Centrum nyt logo

Partiets Ledelse

Partiet ledes indtil afholdelse af første ordinære generalforsamlig senest ultimo 2018 af stifter Jens Hintze.

Stifter og fungerende formand Jens Hintze.

Erhverv: 12 år i chefstillinger i industri og handel. Selvstændig erhvervsdrivende igennem 25 år.

Uddannelse: Civ.ing., ph.d., HD(O) samt ejendomsmægleruddannet.

Bopæl:Rungsted