Dansk Centrum nyt logo

Meld dig ind

Ønsker du medlemskab af Dansk Centrum kan du indmele dig her ved at udfylde og sende din indmeldelse som anført nedenfor.

Der er i høj grad brug for din aktive deltagelse i partiet. Som et nyt parti vil vi være i dynamisk udvikling i de kommende år.

Kan du vedkende dig vort principprogram og vil du være med i det politiske arbejde, vil der være særdeles gode muligheder for at få indflydelse og for at skabe grundlaget til en politisk karriere inden for alle spektre af det politiske liv.

Det første mål for partiet er at komme i Folketinget. Herfra vil vi udbrede vore aktiviteter og søge opstilling når der er valg til de øvrige parlamentariske forsamlinger.

Medlemskontingent et fastsat til 300 kr. p.a.
Navn:

Vej og husnummer:

Postnummer:

By:

E-mail:

Telefon:

Meddelelse: